Vášniví kutilové si rádi řeší všechny praktické problémy v domácnosti sami. Nic však nevyzkouší jejich trpělivost tak jako zrezivělý šroub, který se ne a ne pohnout, ať na něj vyvíjíte jakkoliv velkou sílu. Uvolnění zrezivělých šroubů je proto pro řadu kutilů často velký oříšek.

Většina majitelů domů ztratí trpělivost, když narazí na zrezivělý šroub, a nakonec celou věc zhorší tím, že se ho snaží povolit silou. Pokud ulomíte hlavičku takového šroubu, potrvá několik hodin, než odvrtáte dřík šroubu z kovové konstrukce.

Nejlepší způsob, jak odstranit takové šrouby, je pracovat s chladnou hlavou a vyzkoušet různé způsoby, jak zarezlý šroub povolit. V tomto článku se budeme zbývat způsoby, jak snadno uvolnit zrezivělé šrouby.

Příprava pro uvolnění zrezivělých šroubů

Pokud uvažujete o práci na kovových konstrukcích, je nejlepší dopředu vše naplánovat. Majitelé domů, kteří neplánují dopředu, často nemají dostatek správných nástrojů a přípravků pro odstraňování zrezivělých šroubů. Možná budete potřebovat takové příslušenství, jako je drátěný kartáč, penetrační olej a další pomůcky, abyste byli schopni uvolnit zrezivělý šroub.

Odstraňte rez

Nejprve odstraňte tolik rzi, kolik je možné, abyste měli větší šanci na uvolnění šroubu. Vezměte tuhý drátěný kartáč a silně šroub vydrhněte, abyste odstranili rez. Odstranění nadměrné rzi bude vyžadovat určité úsilí. Funguje to však pouze tehdy, je-li zrezivělý šroub stále použitelný.

Použijte penetrační olej pro uvolnění zrezivělých šroubů

Penetrační olej, jako je WD-40 nebo WD-40 Special Penetrant, je účinný odmašťovač a může Vám pomoci v mnoha případech. Zde jej můžete použít k rozpuštění zbývající rzi a zároveň k namazání závitů.

Penetrační olej usnadní vyjmutí zrezivělého šroubu a sníží riziko prasknutí zkorodovaného závitu. Jen musíte oleji poskytnout čas potřebný k účinnému odstranění rzi.

Pokud je zrezivělý šroub umístěn na nepřístupném místě, budete muset odstranit překážky, jako jsou různé konzoly nebo panely, abyste zajistili volný přístup pro klíč a bylo celkově dostatek prostoru pro odstranění zrezivělého šroubu.

Použijte správné nářadí

Když pracujete se zrezivělými šrouby, nejlepším nástrojem pro jejich uvolnění je šestihranný klíč, který je určen pro tradiční šroub s šestihrannou hlavou. Pro zrezivělé šrouby je ideální, protože snižuje pravděpodobnost náhodného stržení hlavy šroubu nebo matice.

Pokud koroze stále přetrvává, použijte drátěný kartáč a odstraňte rez z hlavy šroubu ručně. Je nutné, aby hlava klíče nebo hlavice seděla zcela na hlavě šroubu. Měli byste se vyvarovat použití zbytečné síly, proto použití rázového utahováku nebo vratidla nemusí být tím nejlepším nápadem.

Nakonec dbejte, abyste otáčeli šroubem správným směrem. Pro snadné zapamatování poslouží pomůcka, kdy utahování se děje po směru hodinových ručiček a povolování proti směru. Díky této pomůcce budete vždy otáčet šroubem správným směrem, abyste jej uvolnili a nakonec odstranili.

Když narazíte na zrezivělý šroub, je velmi snadné propadnout frustraci, ale pokud zachováte klid a budete postupovat podle výše uvedených doporučení, půjde zrezivělý šroub snadno uvolnit.