Milujete zahradničení? Zahradničení je oblíbeným koníčkem a najdete i mnoho dvorků s alespoň jednou nádobou nebo kontejnerem, ve kterém něco roste. Určitě věnujete velkou pozornost Vašim rostlinám, ale věnujete pozornost i Vašemu zahradnímu nářadí? Chcete-li zahradní nářadí řádně udržovat a zachovat jeho funkčnost po dlouhou dobu, je důležité jej chránit. Jedním z hlavních problémů, pokud jde o zahradní nářadí, je rez. Vzhledem k tomu, že zahradní nářadí je vyrobeno z kovu, když přichází do kontaktu s vlhkostí, může dojít časem ke korozi. Pokud nechcete každou sezónu nakupovat nové zahradní nářadí, postupujte podle těchto pokynů.

Nářadí řádně skladujte

Prvním tipem, jak udržet zahradní nářadí bez koroze, je jeho řádné skladování. Největším nepřítelem zahradního nářadí po náročném používání je jeho ponechání venku. I když se může zdát jako dobrý nápad nechat nářadí venku, nedělejte to. Skladování zahradního nářadí na nesprávném místě je nejčastějším důvodem, proč jsou zrezivělé. Voda a vlhkost jsou hlavní příčinou koroze zahradního nářadí. Zajistěte proto, abyste je nenechávali venku a uložili je v chladné a suché kůlně. Také dobrá cirkulace vzduchu v kůlně zabrání vzniku rzi a koroze, hnilobám a plísním.

Udržujte zahradní nářadí čisté

Půda má značný obsah vlhkosti, který podporuje korozi. Takže pokud uložíte své nářadí až po jejich důkladném očištění, bude chráněno před korozí. Čištění je také skvělým způsobem, jak zabránit tomu, aby semena, kusy plevelů a některé nemoci přenášené půdou, byly přeneseny z jednoho místa na druhé. Než dáte nářadí do kůlny, dbejte, abyste umyli hlínu vodou, nebo ji můžete oškrábat stěrkou, pomůže to odstranit všechny pryskyřice nebo rostlinné šťávy z nářadí, což chrání nářadí před korozí. Ujistěte se, že je nářadí před uskladněním suché. Dokonce i velmi malé množství vlhkosti může vést ke vzniku rzi na zahradním nářadí, což snižuje jejich efektivitu pro budoucí použití.

Používejte vhodné přípravky

Zatímco při čištění zahradního nářadí je nutné jej vysušit a uskladňovat jej na správném místě, aby bylo nářadí bez koroze, je nutné udělat ještě něco navíc. Efektivní způsob, jak pomoci zahradnímu nářadí zůstat v bezpečí proti korozi, je natřít je ochranným nátěrem. U většiny kovových nástrojů bude stačit tenká vrstva oleje, která poskytne Vašemu nářadí před jeho uložením ochranný kabát. Skvělý produkt, pokud jde o zabránění korozi na zahradním nářadí, je přípravek WD-40® Multi-Use Product. Tento přípravek je speciálně určen pro ochranu proti korozi a rzi a pro ochranu zahradního nářadí. Proniká do nářadí, zbaví jej veškeré vlhkosti a poskytne optimální množství lubrikace, které pomůže udržet zahradní nářadí bez koroze a rzi. Tyto přípravky jsou ve Vaší kůlně nutností!

Rez ihned odstraňte

Pokud na zahradním nářadí uvidíte nějakou korozi nebo rez, je důležité její okamžité odstranění, aby nedošlo k poškození zbytku nářadí. K odstranění rezu z kovových částí můžete použít smirkový papír nebo drátěný kartáč. K odstranění můžete také použít speciální písek. Ať uděláte cokoli pro odstranění rzi ze zahradního nářadí, udělejte to ihned, jakmile zjistíte, že se na nářadí objeví rez. Co když rez neodstraníte po dlouhou dobu? Rez se dostane do dalších částí nářadí a bude již obtížné ji zcela odstranit.

Proč?

Rez a koroze jsou jedním z hlavních problémů u zahradního nářadí. Oslabí zahradní nářadí a znemožňuje jejich použití v budoucnu. Je důležité dodržovat výše uvedené věci, abyste chránili zahradní nářadí před korozí pro udržení dlouhé životnosti. Pro ulehčení dbejte, abyste měli v kůlně vždy k dispozici přípravky WD-40. Můžete tak odstranit rez a potom skladovat nářadí po dobu delší než jeden rok. Je důležité chránit zahradní nářadí před korozí, protože jej poškodí tak, že nebude možné nářadí již opravit a budete muset investovat každou sezónu do nářadí nového, což je velmi nákladná záležitost.