Garážová vrata jsou největší pohyblivá věc ve Vašem domě. Je to poslední věc, kterou vidíte, když opouštíte dům a první, když se vracíte. Jsou vystavena většímu opotřebení než jakákoli jiná část nebo dveře Vašeho domu. Zdvihnou a spustí se asi 1000 krát ročně. Dobře udržovaná garážová vrata zajišťují bezpečnost a pohodlí, zatímco zanedbaná vrata mohou být na obtíž a představují také vážná bezpečnostní rizika.

Je důležité Vaše garážová vrata řádně udržovat, aby fungovala správně po dlouhou dobu. Pro zajištění bezpečného a bezproblémového provozu je každý rok nutná minimální údržba.

Zde jsou některé jednoduché tipy a triky pro údržbu garážových vrat, aby byla funkční, bezhlučná a měla plynulý chod.

Údržba garážových vrat

Tyto tipy pro údržbu garážových vrat Vám pomohou udržet garážová vrata v dobrém provozním stavu po celý rok.

Krok # 1 Vyčistěte garážová vrata

 

Prvním krokem k údržbě garážových vrat je jejich vyčištění. Toto by mělo být provedeno nejméně jednou ročně. Pomocí jemné tkaniny nebo houbičky umyjte dveře vhodným čistícím prostředkem. Šetrně je otírejte a odstraňte veškerou nečistotu a prach, které se na nich nahromadí, a poté je důkladně opláchněte hadicí. Pokud máte dřevěná garážová vrata, můžete je vyčistit otřením jemnou, čistou a suchou tkaninou.

Dřevěná garážová vrata mohou vyžadovat v závislosti na jejich stavu moření nebo nátěr. Důležité je, abyste vrata alespoň jednou za rok prohlédli a hledali známky toho, zda je potřeba provést nátěr nebo moření. To bude záviset na klimatu oblasti a kvalitě použitého dřeva při výrobě vrat. Dbejte, abyste vyčistili vnitřní i vnější stranu vrat, aby vypadala a fungovala perfektně.

Krok # 2 Zkontrolujte garážová vrata z hlediska jejich bezpečnosti

Dalším krokem údržby garážových vrat je jejich kontrola z hlediska bezpečnosti. Provádějte důkladnou kontrolu stavu závěsů, konzol, kabelů, pojezdů a válečků. Důležité je, aby byla kontrola a úprava jejich funkčnosti prováděna každé tři měsíce. Také se ujistěte, zda jsou matice a šrouby pevně dotaženy. Hledejte opotřebené díly a nahraďte je co nejdříve novými, protože mohou způsobit závažnou nehodu, pokud se nevymění. Důležité je také zkontrolovat vyvážení vrat. To lze provést pomocí těchto jednoduchých kroků:

  • Začněte odpojením přívodu elektrické energie ke garážovým vratům
  • Nyní odpojte otevírač. To lze provést vytažením rukojeti a kabelu z centrální dráhy
  • Zvedněte vrata ručně do úrovně pasu a pomalu je uvolněte. Pokud vrata stoupají nebo klesají, nejsou vyvážena a bude nutné je upravit odborným technikem. Pokud vrata zůstanou na svém místě, vyvážení je v pořádku a můžete se přesunout na další krok.

Krok # 3 Mazání garážových vrat

Mazání garážových vrat je jedním z nejdůležitějších kroků, pokud jde o jejich údržbu. Nejdůležitějším aspektem tohoto kroku je nalezení správného mazacího prostředku pro garážová vrata a způsobu mazání, to vše pro dlouhodobou a bezproblémovou funkčnost vrat.

Klíčem k provozně-technickému „zdraví“ Vašich garážových vrat je mazání. Dbejte na to, aby garážová vrata pracovala vždy v nejlepším možném stavu a dbejte, aby nevydávala žádné zvuky. Všechny šrouby, závěsy a pružiny garážových vrat potřebují pozornost každé tři měsíce, a dobré mazivo garážových vrat poskytne perfektní mazání. Je důležité mazat všechny pružiny, ložiska a závěsy garážových vrat dobrým mazivem garážových vrat, jako je například přípravek WD-40.

WD-40

WD-40 je nejlepší volbou pro Brity pro mazání garážových vrat více než 60 let. Lze jej snadno aplikovat nástřikem na závěsy, pružiny a další části garážových vrat. Poskytuje potřebné mazání pro správné fungování garážových vrat. Mazivo garážových vrat WD-40 pracuje nejlépe na kovových vratech. Nejlepší na použití tohoto maziva je skutečnost, že přípravek WD-40 neposkytuje pouze mazání garážových vrat, ale také preventivní povlak, který jej chrání před korozí. Poškození Vašich garážových vrat zabráníte tím, že jim poskytnete ochrannou vrstvu proti vlhkosti. Mazivo garážových vrat WD-40 můžete snadno nastříkat na vrata sami, nebo můžete požádat o pomoc odborného technika.

  • Při nástřiku přípravku WD-40 na garážová vrata začněte s pojezdy. Vyčistěte z nich veškerou špínu a nastříkejte jej přípravkem WD-40.
  • Dalším krokem je nástřik pružin přípravkem WD-40. Před nástřikem se prosím ujistěte, zda jsou pružiny čisté.
  • Závěsy namažte na otočných bodech. Ujistěte se, že se nejedná o plastové závěsy, které nevyžadují mazání a mohlo by naopak dojít k jejich poškození.
  • Namažte ložiska a válečky a dbejte, abyste na díly nenastříkali příliš mnoho přípravku, aby nekapal na vozidla.
  • Mazivem na garážová vrata můžete samozřejmě namazat i zámek garážových vrat. Chod zámku bude poté snadný.

Důležité je, aby byla Vaše garážová vrata dobře udržovaná, aby pracovala nejen po dlouhou dobu, ale také bezpečným způsobem. Údržbu garážových vrat je důležité provádět nejméně jednou ročně. Výše uvedené jednoduché kroky k údržbě garážových vrat udrží Vaše garážová vrata v dobrém provozním stavu.