Rez a jak ji odstranit

Koroze vzniká z chemické reakce mezi železem a kyslíkem. Pokud není železo ošetřené, rez může předmět zničit. Během pokračující koroze je kov napadán rzí hlouběji do své struktury a tím se oslabuje až do chvíle, kdy už není předmět/nástroj použitelný. Odstranění rzi je proto důležité a musíte to udělat co nejdříve. Přípravek WD-40 je skvělý odstraňovač rzi, který přerušuje vazbu mezi kovem a rzí.

Nejprve nastříkejte na zrezivělý předmět víceúčelový přípravek WD-40 Multi Use Product. Dbejte, aby byl povrch přípravkem řádně napuštěn a potom jej nechte působit po dobu 10 minut. Následně použijte ocelový kartáč a rez odstraňte. Celý postup dle potřeby opakujte.

Účinným odstraňovačem rzi je také brusný papír, takže jej můžete použít k odstranění zbývající rzi. Měli byste odstranit veškerou rez, protože by došlo opět k jejímu růstu a rozšiřování.

Pro odstranění odolné rzi použijte víceúčelový výrobek WD-40 Multi Use Product a pokračujte kartáčováním a broušením.

Jakmile rez z předmětu odstraníte, ošetřete povrch přípravkem WD-40, aby byl předmět odolný proti korozi, protože WD-40 bude působit jako bariéra.

Více informací o odstraňovačích koroze naleznete zde:

https://wd40.com/videos/loosen-rust

Pokud hledáte další tipy a triky nebo podrobné informace o našich produktech, navštivte prosím naše webové stránky zde.