Je pozdě v noci (konkrétně půlnoc), právě sledujete v televizi film „Vymítač ďábla“ a najednou slyšíte nekonečné vrzání dveří pohybujících se na zrezivělých závěsech. Nevím jak u Vás, ale mně tato zvláštní situace způsobuje extrémní bělost kůže a rychlý nárůst srdeční frekvence, to vše doprovázené povědomím, že démon z pekla vstoupil do domu pro mou duši.

Jde o jeden z mnoha způsobů, jakými mohou být vrzající dveře nepříjemné. Naštěstí je to obtíž, které se můžete rychle zbavit. A proto jsme sestavili řadu způsobů, jak jednou provždy odstranit tuto obtěžující věc.

Nejjednodušším řešením je zakoupit libovolné běžné dostupné mazivo a aplikovat ho na závěsy skřípajících dveří. To obvykle okamžitě vyřeší problém. Nicméně pokud to nezafunguje, budete muset vyndat závěsy, zbavit je nahromaděné rzi nebo je natřít mazivem.

Níže je uveden seznam různých maziv, které můžete přímo použít.

 • jakýkoliv mazací olej
 • olivový olej
 • parafínové svíčky
 • sprej WD-40
 • vazelína
 • kostka koupacího mýdla

Pokud Vaše dveře stále vržou i po ošetření výše uvedenými mazivy, je čas vyhrnout rukávy a pustit se do sundání závěsů, poté nejprve odstranit rez a potom aplikovat vrstvu maziva. Níže jsou uvedené tři kroky, které musíte provést, jakmile sundáte závěsy.

Mazání olejem

Aplikace oleje na závěsy vrzajících dveří funguje téměř vždy. Při aplikaci oleje do závěsů dveří postupujte podle níže uvedeného postupu.

 1. Odstranění závěsů pomocí hřebíku a kladiva – Nejdříve dveře zavřete a pomocí hrotu hřebíku, který nasadíte zespoda na kolík závěsu, jej opatrně vytlučte kladivem ven. Jakmile se kolík uvolní, lze jej vytáhnou zúženou špičkou kladiva. Mějte na paměti, že jakmile vyndáte závěsy, nejsou již dveře upevněny k rámu dveří. Proto je pro bezpečnost opřete o nejbližší zeď a ujistěte se, že nespadnou. Možná budete při této činnosti potřebovat pomoc!
 2. Aplikace přípravku WD-40 na kolíky závěsu – Přípravek WD-40 je vynikající mazivo na vrzající dveře. Navíc vydrží na závěsech dlouhou dobu, než se vysuší. Nastříkejte na závěsy přípravek WD-40 a setřete přebytečný a kapající přípravek.
 3. Nasazení kolíků zpět do závěsů – Zasuňte kolíky zpět na jejich místo, odkud byly vytaženy a jakmile jsou v poloze, kdy nevyjíždí ven, použijte kladívko a hřebík, abyste je zatloukli do původní polohy. Několikrát dveře zavřete a otevřete, abyste se ujistili, že se nevyskytuje žádné vrzání a že jsou dveře bezpečně zavěšeny na rámu. Pokud se stále vyskytuje vrzání, můžete nanést další vrstvu oleje. Odstraňte znovu závěsy a naneste další vrstvu oleje.
 4. Otřete zbytky přípravku WD-40 – Jelikož je toto mazivo tekutina, může trochu oleje vytéct ze závěsu a kapat dolů. To by mohlo způsobit znečištění dveří olejem. Proto tento přebytečný olej utřete čistým a suchým kusem látky. 

Aplikace vosku na kolíky závěsů

Pokud nanesení oleje nepřineslo požadovaný účinek, při problému se skřípajícími dveřmi můžete také použít vosk. Postupujte podle níže uvedeného postupu aplikace vosku na závěsy.

 • Nákup parafinového vosku – Parafinový vosk se nachází ve svíčkách a jeho surová forma je k dispozici v mnoha prodejnách se smíšeným zbožím. Surový vosk je bez zápachu, je bílý a prodává se buď ve formě kostek nebo plátků. Pokud se rozhodnete pro zakoupení svíček, ověřte si, že kupujete svíčky vyrobené z parafinového vosku.
 1. Alternativou je včelí vosk, ale nemusí být snadno dostupný
 2. Pokud máte staré parafínové voskové svíčky, můžete je pro tento účel použít
 • Tavení vosku na sporáku nebo v mikrovlnné troubě – Pro roztavení vosku použijte elektrický sporák. Vosk ohřívejte nad sporákem, dokud se úplně neroztaví. Nepoužívejte plynový sporák. Když vosk dosáhne svého bodu varu, uvolňuje hořlavé páry. Pokud nemáte elektrický sporák, použijte mikrovlnnou troubu. Roztavte vosk po 1:30 až 2:00 minutových úsecích. Tím je zajištěno, že se roztaví rovnoměrně.
 1. Pro Vaši bezpečnost změřte teplotu vosku pomocí teploměru. Parafinový vosk má teplotu tání přibližně 140 °C (284 °F).
 • Ponoření kolíků závěsu do roztaveného vosku – Vyjměte kolíky ze závěsů pomocí výše popsaného postupu pro natření olejem. Natření voskem přináší výhodu oproti olejům v tom, že jsou poté prachotěsné. Ponoření kolíků závěsů do roztaveného vosku zajistí rovnoměrné pokrytí povrchu kolíku.
 • Nasazení kolíků zpět  do závěsu  – Nechte vosk ztuhnout a vychladnout, aby nedošlo k odkapávání z kolíků. Obvykle to trvá asi pět až deset minut. Několikrát zavřete a otevřete dveře, abyste se ujistili, že bylo skřípání odstraněno.
 • Opakované nanášení vosku na kolíky závěsů dokud vrzání nepřestane – Je možné, že jedna vrstva vosku nemusí být dostačující. Pokud tomu tak je, nanášejte další vrstvy vosku, dokud skřípání nezmizí. Zbytky vosku jsou v porovnání s olejem tenčí, proto nemusíte po jeho aplikaci pokaždé otírat přebytečný vosk.

Použití ocelové vlny k odstraňování rzi a nečistot

Je třeba si uvědomit, že olej a vosk nemohou odstranit nečistoty nebo prach z pantů. Pokud dveře stále skřípou, bude nutné použít ocelovou vlnu. Postupujte podle níže uvedeného návodu, jak použít ocelovou vlnu pro vyčištění závěsů.

 1. Vyčistěte rezavé kolíky závěsů ocelovou vlnou  – Pokud dveře i po aplikaci mazacího oleje nebo parafinového vosku stále skřípou, jsou závěsy dveří pravděpodobně pokryty zatvrdlými nečistotami nebo rzí. Maziva jsou neúčinná proti korozi, nečistotám nebo mastnotě. Podívejte se na závěsy zblízka. Pokud zjistíte, že je na nich spousta nečistot, rezu nebo mastnoty, musíte je nejdříve vyčistit ocelovou vlnou.
 2. Vyjměte kolíky ze závěsů  – Vyjměte závěsy pomocí výše popsaného postupu. Jakmile to uděláte, kolíky vložte do dřezu. Vezměte houbičku z ocelové vlny a začněte kolíky čistit.
 3. Vydrhněte kolíky závěsů ocelovou vlnou  – Jemná ocelová vlna je pro důkladné čištění nejúčinnější prostředek. Pokračujte v drhnutí, dokud nezmizí veškerá rez, zatvrdlé nečistoty a prach. Pro odstranění odolných míst pomáhá krouživý pohyb. Můžete také použít zředěný roztok jakéhokoli čistícího prostředku pro domácnost ve spojení s ocelovou vlnou pro odstranění zatvrdlých skvrn.
 4. Naneste na kolíky závěsů mazivo – Jakmile důkladně kolíky vyčistíte, naneste na ně ve stejnoměrné vrstvě mazací olej nebo parafinový vosk tak, jak je popsáno výše. Poté vložte kolíky zpět do závěsu viz popis výše. Dveře vyzkoušejte a otřete přebytečný olej, vosk nebo mastnotu, které mohou kapat.

Po všech těchto opatřeních by již dveře neměly vrzat.