Garážová vrata jsou důležitou součástí domu. Představují zabezpečení pro Vaše vozidla a mnohem více. Proto je velmi důležité, abychom znali kroky potřebné pro jejich údržbu, aby mohly řádně fungovat. V tom nám hodně pomůže mazivo na garážová vrata.

Výhody kontroly garážových vrat

Bezpečnost garážových vrat

Jak plyne čas, některé základní bezpečnostní komponenty garážových vrat mohou selhat. To způsobí jejich poruchu, což může být nebezpečné pro Vás a Vaše blízké. Pravidelná kontrola nezabere příliš mnoho času.

Zabezpečení domova

Vaše vozidlo je jednou z nejhodnotnějších věcí, které máte. Tím spíše by pro Vás mělo být důležité dbát na to, aby byla Vaše garáž dostatečně bezpečná. Někteří lidé mají v garážích další různé předměty, jako jsou jízdní kola a další osobní věci. Garážová vrata, která jsou nefunkční, neposkytují dostatečnou bezpečnost.

Proto jsou důležité pravidelné kontroly a mazání garážových vrat.

Estetika a hodnota

Všeobecné opotřebení může pomalu zničit části garážových vrat dříve, než si toho všimnete. Během prohlídky by technici zkontrolovali jakékoliv vnitřní nebo vnější opotřebení, které by mohlo později poškodit vrata nebo jejich části. Při inspekci vrat se zkrátka můžete ujistit, zda jsou ve špičkovém stavu. 

Pravidelná údržba garážových vrat (mazivo na garážová vrata)

Dotáhněte kování

Garážová vrata běžného domu se pohybují nahoru a dolů více než tisíckrát ročně. V důsledku vibrací může dojít k uvolnění kování a tím k poruše vrat. Zkontrolujte všechny válečkové pojezdy a všechny další části, které by se mohly uvolnit. Dotáhněte všechny tyto části pomocí klíče nebo francouzského klíče a je to.

Zkontrolujte vyvážení garážových vrat

Garážová vrata mohou ztratit vyvážení, což způsobí, že pro otevírací mechanismus bude těžší vrata otevřít. Tím se sníží životnost otevíracího mechanismu.

Ručně otevřete vrata přibližně do poloviny. Pokud jsou správně vyvážená, měla by zůstat v této poloze. Pokud ne, nejsou pružiny správně vyvážené. Zavolejte odborníky, kteří Vám s tímto problémem pomohou.

Mazivo na garážová vrata – namažte pohyblivé díly

Pokud budete udržovat všechny pohyblivé části namazané mazivem pro garážová vrata, dodá to Vašim vratům na výkonnosti a přidá na životnosti. Nejlepší na tom všem ale je, že to můžete udělat sami. Na všechny pohyblivé části a závěsy nastříkejte přípravek WD-40, abyste odstranili starou mastnotu a dodali nové mazivo.

Uvedené a zobrazené způsoby použití víceúčelového přípravku WD-40 Multi-Use Product poskytli společnosti WD-40 samotní koncoví uživatelé. Tato použití nebyla ze strany společnost WD-40 testována a nepředstavují doporučení pro použití ze strany společností WD-40. Při používání produktů společnosti WD-40 prosím postupujte s rozmyslem. Vždy dodržujte pokyny a věnujte pozornost všem upozorněním uvedeným na obalu.


Pokud hledáte další tipy a triky nebo podrobné informace o našich produktech, navštivte prosím naše webové stránky zde.