Kovy jsou všude kolem nás, počínaje malými předměty přes nástroje až po větší spotřebiče a stroje. Proto jsou základním prvkem našeho každodenního života. Kovy hrají zásadní roli v našich domovech, ve venkovním prostředí i v továrnách a průmyslových odvětvích. Díky tomu je ochrana proti korozi opravdu důležitá, protože kovy jsou náchylné k rezivění.

Proč chránit kovy před rzí

Když kov rezne, ztrácí svůj vzhled, sílu a integritu. Kovy, které jsou dlouho zrezivělé, jsou po určité době znehodnocené. Počínaje kuchyňskými předměty, kdy musíte vyhodit nůž, který začne rezivět, a podobně, jestliže podvozek automobilu začne rezivět, karoserie začne korodovat a rez ji pomalu pohltí. To je důvod, proč potřebujeme ochranu proti korozi vždy, a zejména pak důležitějšího vybavení a strojního zařízení, protože je obtížné jej vyměnit a udržovat. Kromě toho může rez způsobit, že strojní zařízení nebude fungovat správně.

Koroze nastane, když kov zůstává dlouho v kontaktu s vlhkostí. Z tohoto důvodu vidíme větší korozi v oblastech poblíž pobřeží nebo moře. Nebo u předmětů, které jsou ponořeny pod vodou nebo pracují blízko vody. Někdy vidíme také korozi karoserií automobilů začínající zespoda, kdy důvodem jsou většinou nečistoty, které obsahují vodu a sůl. Posypová sůl na silnicích proti ledu je častým viníkem.

Stejně jako všechny ostatní kovové předměty a spotřebiče jsou také stroje poměrně náchylné k rezavění a mohou ztratit svou užitečnost, pokud se ochrana proti korozi neuskuteční řádně a včas. Koroze může brzdit pohyb pohyblivých součástí v mechanickém zařízení a způsobit jeho špatnou funkci. Rez na pohyblivých součástech může také způsobit vysokou neúčinnost stroje. Totéž platí i pro vrtací stroj. Proto je nutné, aby byl čistý a aby byla zajištěna vhodná ochrana proti korozi.

Vyčistěte vřeteno přípravkem WD-40:

Než začnete, ujistěte se, že jste si vědomi veškerých bezpečnostních opatření při obsluze strojního zařízení a jeho demontáži a sestavování, protože byste se při tom mohli zranit. Také byste mohli zničit zařízení.

Postupujte podle pokynů v manuálu a rozeberte vřeteno. Vezměte suchou látku a vyčistěte nečistoty a prach na vřetenu. Můžete také použít vlhký hadřík, abyste se ujistili, že byla z vřetena odstraněna veškerá nečistota. Vezměte smirkový papír a vřeteno obruste po celé jeho délce, čímž odstraníte silnou vrstvu rzi, až se začne objevovat čistý kov.

Poté vezměte sprej s přípravkem WD-40 a nastříkejte jej na vřeteno, pomocí kartáče vřeteno vydrhněte po celé jeho délce. Tak se zbavíte zbývající rzi. Alternativně můžete zkusit penetrační sprej WD-40 Specialist Penetrant Spray, pokud je odstraňování rzi obtížnější.

Ochrana vřetena proti rzi

Provádět na každém z menších kusů strojů tradiční odstranění rzi je obtížné. To je důvod, proč je můžete občas nastříkat přípravkem WD-40 pro ochranu proti korozi. Vytváří vrstvu a chrání díly proti korozi.


Pokud hledáte další tipy a triky nebo podrobné informace o našich produktech, navštivte prosím naše webové stránky zde.