Koroze je proces, při kterém dochází k degradaci kovu díky přítomností řady oxidačních činidel. Běžným příkladem je rez. To je místo, kde se mají tendenci tvořit nad kovem oxidy železa v důsledku přítomnosti vlhkosti na povrchu kovů. Ochrana proti korozi je velmi důležitá – přečtěte si náš článek.

Tomuto problému čelí všichni majitelé domů a podniky se svými automobily, budovami, loděmi, letadly a všemi ostatními kovovými předměty, proto by měl být s tím, jak zabránit korozi, seznámen každý podnik i soukromí majitelé domů a bytů. Pokud si také přejete to vědět, náš článek Vám pomůže naučit se některé domácí postupy, které chrání před korozí. 

 

1. Ochrana proti korozi pomocí ochrany kovového povrchu

Plošná koroze má tendenci nastávat, když ke korozi na kovovém povrchu dochází rovnoměrným způsobem. To znamená, že je působení vystaven celý povrch objektu. Příkladem je nechráněná střecha, která je vystavena dešti. Na celou střechu rovnoměrně působí stejné množstvím deště, a proto dochází k plošné korozi.

Nejjednodušší způsob, jak zabránit plošné korozi, je vytvořit ochrannou bariéru mezi povrchem kovu a všemi korodujícími činidly, které na něj působí. Mezi předměty, které zabraňují korozi, patří elektrochemická řešení, olejové tmely a dokonce i barvy. Ve specifických situacích jako je ponoření nebo podzemní koroze funguje jako kouzlo katodická ochrana.

2. Ochrana proti korozi zastavením toku železa z jednoho kovu na druhý

V tomto případě hovoříme o galvanické korozi, ke které dochází, když jsou k dispozici dva kovy, které mají různý potenciál elektrod a je přítomen elektrolyt (například slaná voda). Tady můžete zabránit korozi vytvořením ochranného povlaku na obou kovových objektech. To pomůže ochránit před všemi elektrolyty.

 

3. Ochrana vyloučením zdrojů chloridů v okolním prostředí

Důlková koroze nastává, když se ochranná pasivní vrstva kovových předmětů poničí na mikroskopické úrovni. To však mívá dalekosáhlé důsledky, protože je narušena strukturální integrita těchto objektů. Výsledkem je, že na těchto površích v mikroskopickém měřítku dochází ke galvanické korozi.

Aby se tomu zabránilo, na kovový povrch je nutné nanést ochrannou vrstvu olejového tmelu nebo elektrochemický roztok. Lze dokonce použít katodickou ochranu a zabránit tak kontaktu těchto předmětů s prostředím s vysokým obsahem chloridů, jako je slaná voda.

 

4. Ochrana proti korozi prostřednictvím přípravku WD-40

Je známo, že tento víceúčelový přípravek je skvělým odstraňovačem rzi a funguje také jako preventivní opatření. Vše, co musíte udělat, je navlhčit zrezivělý předmět přípravkem WD-40 a poté jej vydrhnout drátěným kartáčem.

Přípravek můžete také otestovat na malé oblasti zrezivělého objektu a zkontrolovat, zda jej WD-40 nepoškodí. Pokud budete přípravek WD-40 aplikovat pravidelně na povrchy náchylné ke korozi a tvorbě rzi, rez se již nikdy nevrátí. Pokud se Vám zdá, že běžné produkty WD-40 nefungují tak efektivně, jak jste si představovali, můžete si obstarat penetrační přípravek WD-40 Specialist Penetrant. Tento produkt byl speciálně navržen pro pronikání do špíny a rzi, takže je lze snadno odstranit z jakéhokoli povrchu.


Když už nyní víte, jak odstranit rez, kterou z výše uvedených možností zvolíte?