Výběr materiálu je určitě primární opatření pro účely ochrany před korozí, ale důležitý je také dobrý návrh konstrukce. Dobrý design, který bere v úvahu vše, co může způsobit korozi, pokud je spojen se správnou volbou kovu, může výrazně zvýšit šanci na kovové konstrukce bez koroze.

Existuje několik věcí, které musí konstruktéři kovových architektonických a stavebních prvků zohlednit. Některé důležité věci, které musí projektant udělat za účelem ochrany před korozí, jsou následující:

Zajištění odvodnění

Je všeobecně známo, že hlavní příčinou koroze je vlhkost. Je proto nutné, aby skladovací kontejnery – například nádrže – byly navrženy tak, aby bylo zajištěno jejich snadné odvodnění a čištění. Jejich konstruktéři musí tedy pro účely čištění zajistit, aby byly kohouty umístěny tak, aby byly schopny dostat z nádrže obsah do poslední kapky. Další detaily, které konstruktéři potřebují zajistit, jsou hladké přechody a konstrukce v souladu s oblastí umístění nádrže.

Minimalizace teplotního gradientu

Projektanti zařízení pro přepravu tepla musí pro ochranu před korozí zajistit, aby se na povrchu materiálů nevytvářela studená a horká místa. Proto musí být zařízení navrženo tak, aby teplota na povrchu příliš nebo vůbec nekolísala. Změny teploty totiž způsobují tvorbu horkých a studených míst, které jsou náchylné ke korozi. Například horké skvrny čelí hrozbě termo- galvanické koroze, zatímco studené skvrny způsobují kondenzaci, která, jak všichni víme, vede k tvorbě vlhkosti, která způsobuje korozi, pokud není rychle odstraněna.

Nadimenzování tloušťky stěn

Pro účely ochrany před korozí se doporučuje, aby návrháři nadimenzovali tloušťku stěn. Koroze totiž kontinuálně “pojídá” kov a snižuje jeho tloušťku. Takže řešením by mělo být navržení takové stěny, která je dvakrát tak tlustá, než by měla být?

Ano.

Je to běžná metoda pro ochranu před korozí, kterou projektanti používají, ale skutečností je, že taková strategie není vždy proveditelná. Proč? Například, tloušťka stěn každého projektu musí splňovat mechanické požadavky na hmotnost, napětí a tlak.

Dalším důvodem, proč se tato metoda běžně nepoužívá, spočívá ve zřejmé skutečnosti, že vede k prudkému nárůstu nákladů na architekturu. Je takové zvýšení vždy ospravedlnitelné? Ne, to není! Proto je nezbytné provést analýzu nákladů a výnosů, abyste zjistili, zda se užitná hodnota generovaná zvýšenou cenou vyplatí nebo ne.

Vzhledem ke zmíněným a několika dalším neuvedeným důvodům projektanti dnes tuto metodu běžně nepoužívají. Místo toho doporučují použití přípravku WD-40. Projektanti radí svým zákazníkům, aby pro ochranu před korozí pravidelně ošetřovali kovové konstrukce přípravkem WD-40.

Minimalizace dutin

Ne, nemluvíme zde o stomatologii. Minimalizace dutin je důležitá i v architektuře. Proč? No, je to proto, že struktury s malými dutinami a štěrbinami hromadí vlhkost, protože vzduch nemůže skrze tyto štěrbiny volně cirkulovat. Výsledkem je, že není věnováno dost času na čištění těchto štěrbin a tyto rychle změní barvu na žlutou. Projektanti by se proto měli snažit ve svých návrzích konstrukcí co nejvíce omezit takové dutiny a štěrbiny.
Vzhledem k estetické funkci dutin je jejich použití občas důležité. Za takových okolností by mělo být doporučeno všem zákazníkům použití přípravku WD-40, pokud jde o ochranu před korozí, aby nedocházelo k výše popsanému problému.

Pochopení prostředí

Pro účely ochrany proti korozi je nezbytné, aby si projektanti uvědomili, že jejich konstrukce budou existovat v otevřeném prostředí, a tak budou otevřeně reagovat s ostatními prvky. Znamená to, že projektanti musí zvážit prostředí, kde budou jejich konstrukce umístěny a odpovídajícím způsobem je tomuto konkrétnímu prostředí přizpůsobit. Pokud má být například kovový exponát zakoupen zákazníkem, který bydlí poblíž moře, je nutné, aby projektant použil takové materiály, které jsou schopny v takovém prostředí poskytovat ochranu proti korozi.
Vždy je však vhodné jako ochranu exponátů proti korozi použít přípravek WD-40. Když vezmete v úvahu náklady a krásu exponátu, které mohou být zničeny i lehkým nádechem žluté barvy, použití přípravku WD-40 je nejen efektivní, ale i úsporné řešení!

Svařování místo sešroubování

Viděl jste někdy spoj, který je na svém místě držen zkorodovaným šroubem? Nepřejete si při takovém pohledu, aby byl spoj svařený? Projektanti to musí zohlednit již ve fázi projektu. Proč? No, je to proto, že šrouby rychle reznou vlivem vlhkosti, kterou hromadí. To znamená, že kovové konstrukce by měly obsahovat šrouby pouze v případech, pokud je to bezpodmínečně nutné. A dokonce i tehdy je nutno ponechat dostatečné prostory pro cirkulaci vzduchu, aby se snadno nehromadila vlhkost, tím se zpomalí koroze.

Když se podíváte na opatření, která mohou projektanti učinit pro ochranu před korozí, nemůžete si nevšimnout, že přípravek WD-40 může být ideální alternativou pro téměř všechna tato opatření – a možná i lepší. Přípravek WD-40 je skvělý pro ochranu proti korozi a zajišťuje, že Vaši kovoví miláčci budou vždy chráněni před korozí. Není to nic jiného než zázračný přípravek!