Mnoho majitelů domů pravidelně seká trávu na svém pozemku, ale netuší, jak efektivně odstranit trávu z nožů sekačky. Pravidelné čištění sekačky na trávu pomůže udržet žací nože ostré a snížit pravděpodobnost ucpání. Jaký je nejlepší způsob čištění žacích nožu sekačky na trávu?

Výsledkem je, že budete mít rovnoměrně posečenou trávu a Vaše sekačka bude vyžadovat méně oprav. Současně můžete také minimalizovat šíření nemocí, které by mohly poškodit Váš trávník.

Čerstvě posečená tráva je náchylná k chorobám. Proto když používáte nože sekačky na trávu, které nebyly po nějakou dobu vyčištěny, zvýšíte pravděpodobnost nakažení trávy mikroby a houbami. V tomto článku probereme nejlepší způsoby čištění žacích nožů sekaček na trávu.

Jak čistit žací nože sekačky na trávu – nejlepší způsob čištění žacích nožu sekačky na trávu

Čištění nožů sekačky na trávu je poměrně snadné, ale je nutné to provádět opatrně a postupovat podle následujících pokynů:

  1. Navlékněte si odolné rukavice, abyste se při čištění ostrých nožů sekačky nepořezali.
  2. Když čistíte nože sekačky na trávu, musíte sekačku otočit na stranu. To znamená, že musíte vyprázdnit palivovou nádrž sekačky. Pokud tak neučiníte, palivo v nádrži se může rozlít. Chcete-li palivo uchovat, použijte ruční pumpu a palivo z nádrže nejprve vypumpujte do připravené nádoby.
  3. Pamatujte, že zapalovací svíčka, pokud je zapojena, může stále vydávat určité množství proudu. Existuje tedy šance, že sekačka na trávu se může spustit, zatímco rukama čistíte nože sekačky, což může způsobit fatální zranění. Abyste byli v bezpečí, musíte ze zapalovací svíčky vyjmout zástrčku kabelu. Ve většině případů můžete zástrčku kabelu pevně uchopit rukou a vytáhnout. Některé modely sekačky na trávu však potřebují k odstranění kabelu zapalovací svíčky klíč.   
  4. Nejjednodušší způsob, jak odstranit trávu a usazeniny z nožů sekačky na trávu, je vystříkat kryt i nože vodní hadicí. To Vám umožní odstranit veškerou nahromaděnou trávu a zbytky zaseknuté v ostří. Při tom je třeba pamatovat na to, že proud vody by měl mít relativně vysoký tlak, aby měl sílu odstranit nahromaděný odpad z lopatek.
  5. Po dokončení čištění proudem vody z hadice můžete zkusit odstranit poslední zbytky trávy pomocí štětce s tuhými štětinami. To je nutné, protože hadice nemůže odstranit kousky trávy, které se zasekly v žacích nožích.
  6. Poté musíte ze sekačky na trávu odstranit žací nože pomocí ráčny s dlouhou rukojetí. Pokud chcete ostří po jejich vyjmutí nabrousit, můžete to provést brouskem nebo jiným ostřícím nástrojem.
  7. Poté otřete ostří a kryt vrstvou rostlinného oleje. Musíte to udělat před opětovným nasazením a upevněním žacích nožů do krytu sekačky na trávu. Toto ošetření poskytne žacím nožům dodatečnou ochranu proti hromadění úlomků.
  8. Nakonec žací nože znovu nasaďte a upevněte na své místo a důkladně je dotáhněte. Jakmile budete hotovi, můžete připojit zapalovací svíčku a doplnit palivo, abyste mohli začít sekačku znovu používat.

A co z toho plyne?

Pravidelné čištění sekačky na trávu je nezbytné pro její řádný provozní stav. Naštěstí můžete bez problémů postupovat podle uvedených pokynů i v domácím prostředí.

Více rad a tipů najdete na našem blogu.