Léto je tady – teplo, slunce a hodně zábavy. O prázdninách za krásného počasí si užijete spoustu času na zahradě. Odpočinek v zelené trávě je jedním z jednoduchých potěšení v životě. Přináší však starosti v podobě přemýšlení, zda je trávník v dobrém stavu a je dobře posečen.

Většina sekaček na trávu je celou zimu ve skladu zahradního nářadí a stejně jako každé elektrické nářadí, i sekačky na trávu jsou náchylné k rezivění a ke vzniku havarijního stavu, když zůstanou nepoužívané. Abyste si byli jisti, že můžete pokračovat s údržbou zahrady, sestavili jsme pro Vás tento jednoduchý návod, jak čistit sekačku na trávu.

Snadná údržba

První věc, kterou musíte udělat, je podívat se na exteriér Vaší sekačky a zkontrolovat případné povrchové problémy. Opotřebení v průběhu času může způsobit uvolnění šroubů. Části příliš zreziví a zešupinatí a čepele shromažďují nečistoty z posekané dlouhé vlhké trávy.

Rez

Rez může být odstraněna obroušením pomocí kartáče, kdy lze rychle odstranit odloupnutou barvu. Dalším krokem je vyčištění sekačky a zabavení veškerého zbytkového maziva, obvykle bude dostatečné oplachování silným mycím prostředkem. Po otření hadříkem ošetřete očištěný povrch přípravkem WD-40, abyste zabránili rezavění a další budoucí tvorbě rzi. Po zaschnutí můžete pokračovat a postižené oblasti natřít.

Šrouby

Dalším krokem je dotáhnout momentovým klíčem případné volné šrouby. Momentový klíč zajistí dotažení potřebnou silou, aby byly tyto spojovací prostředky co nejvíce pevné.

Nože

Čistou sekačku vydatně postříkejte přípravkem WD-40, přičemž přípravek aplikujte na kov a odstraňte jakékoliv velké nahromadění trávy. Tím se také zabrání tvorbě rzi po dalším používání.

Nyní je čas sekačku otočit. Předtím, než se o to pokusíte, vyjměte zapalovací svíčku z hlavy válce, poté opatrně sekačku otočte na stranu pro přístup k nožům. Vyčistěte podvozek pomocí drátěného kartáče, odstraňte zbývající rez a přilepené částice. Můžete také použít plastovou lopatku, abyste odstranili veškerou trávu, která by mohla být stále zachycena uvnitř kapoty. Jakmile jsou nože na trávu čisté od zbytků, otřete je.

Můžete se pokusit také o nabroušení sekacích nožů, protože k tomuto účelu jsou k dispozici připravené nástroje. Nicméně v závislosti na složitosti Vaší sekačky může být moudřejší svěřit tento úkol certifikovaným technikům.

Údržba motoru

Chcete-li, aby motor Vaší sekačky pracoval s maximální efektivitou, aniž by cukal a prskal, můžete provést některé úkony, které zlepší stav různých dílů motoru.

Výměna oleje

Výměna oleje se doporučuje po každé sezóně nebo po 50 hodinách používání. Chcete-li se o tuto snadnou opravu postarat, spusťte motor a nechte olej uvnitř zahřát, nechte ho běžet po dobu jedné minuty nebo dvou, a potom ho vypněte. Znovu vyjměte zapalovací svíčku, aby se sekačka náhodně nepřevrátila. Nyní vyčistěte veškerý prach a nečistoty, které se nacházejí kolem krytu oleje, aby se nedostaly dovnitř. Přípravek WD-40 je ideální pro zabránění akumulace budoucí rzi nebo nečistot a zajištění snadného odšroubování víka oleje. Umístěte jakýkoli druh nádoby nebo hadříku pod tělo sekačky, abyste zachytili odtékající olej a poté zatlačte na vypouštěcí zátku proti směru otáčení hodinových ručiček tak, aby se olej vypustil.

Jakmile vyteče z motoru starý olej, vyšroubujte starý olejový filtr otáčením proti směru hodinových ručiček a vyměňte jej za nový, který odpovídá specifikacím motoru Vaší sekačky. Utáhněte jej, dokud neucítíte kontakt s adaptérem. Nyní můžete naplnit nádrž novým motorovým olejem.

Vzduchový filtr

Filtr čisté sekačky se obvykle nachází na boku sekačky, upevněný na místě pomocí šroubů. Použijte šroubovák nebo klíč pro přístup do prostoru filtru.

V závislosti na typu Vašeho zařízení můžete mít papírový filtr určený k likvidaci a výměně nebo opětovně použitelný pěnový filtr.

U papírového filtru budete muset starý filtr pečlivě odšroubovat a pamatovat si, jak je umístěn. Poté zajděte do nejbližšího obchodu pro identický filtr, což je důležité pro jeho správnou funkčnost . Poté jednoduše vložte nový filtr a znovu ho připevněte.

U opětovně použitelného filtru budete muset vyčistit pěnové komponenty pomocí mírného čistícího prostředku. Buďte opatrní, abyste nezanechali žádné zbytky, protože by bylo velmi těžké je dostat ven. Ujistěte se, že jsou části filtru před opětovným připojením zbaveny vody a dostatečně vysušeny. Nakonec naneste tenký povlak oleje na nepěnové části filtru, aby nedošlo k budoucímu vytváření prachu. Filtr opětovně vložte do prostoru a dotáhněte kryt filtru.

Zapalovací svíčky

Výměna zapalovací svíčky na čisté sekačce pro méně technicky zdatné. Může se to zdát jako těžký úkol, ale vyžaduje překvapivě málo času a úsilí. Opět by měl být nejprve odstraněn kabel zapalovací svíčky a otřena oblast okolo zapalovací svíčky pro odstranění prachu a nečistot. Zapalovací svíčku můžete vyndat pomocí zástrčného klíče, což zabrání prasknutí bez ohledu na to, jak velký tlak použijete. Jednoduše otočte proti směru hodinových ručiček a vyšroubujte stávající svíčku.

Náhradní svíčku zakoupíte nejlépe v obchodě, kde jste zakoupili Vaši sekačku na trávu. Obchody obvykle drží zásobu náhradních dílů. Nová svíčka musí odpovídat specifikaci Vaší sekačky. V návodu k obsluze najdete požadované údaje ohledně mezery mezi elektrodami. Poté použijte měrku zapalovacích svíček, abyste odpovídajícím způsobem svíčku upravili a upravenou svíčku našroubujte pevně na své místo, ale nedotahujte příliš silně. Nakonec znovu připojte kabel zapalovací svíčky a údržba motoru je dokončena.

Relax

Jak můžete vidět, údržba Vašeho zahradního zařízení není tak těžká. Vše co potřebujete, je několik praktických nástrojů pro práci, trochu know-how a plnou plechovku přípravku WD-40, která vyčistí sekačku a zabrání vzniku koroze a tvorbě rzi. Tato příručka by měla přispět k ničím nerušenému odpočinku na Vaší dobře udržované zahradě.