Garážová vrata jsou největší pohyblivou částí Vašeho domu a zhruba tisíckrát ročně jdou nahoru a dolů. Aby mohla fungovat správně, efektivně a hladce, je důležité je dobře udržovat. Pokud jde o údržbu garážových vrat, existuje řada tipů, které mohou majitelé domů provádět, aby vrata fungovala správně. Není tedy nutné vrata měnit nebo vynakládat finanční prostředky na zbytečné opravy. Měli byste provádět důkladnou údržbu garážových vrat nejméně každé tři měsíce nebo v případě potřeby.

Udržování garážových vrat není věda. Vše, co potřebujete, je znát některé tipy a triky a budete mít garážová vrata, která se pohybují a funguje bez problémů jako nová. Jako pomoc všem majitelům domů, kteří si nejsou jisti, co je třeba udělat pro údržbu jejich garážových vrat, uvádíme několik důležitých tipů, jak začít.

1.      Řádné vyčištění vedení garážových vrat

Pokud Vaše garážová vrata skřípou nebo se zasekávají, není správné hned na vedení garážových vrat stříkat mazivo. To nepomůže správnému fungování garážových vrat a dojde k poškození vedení garážových vrat. Nastříkání vhodného maziva garážových vrat na vedení garážových vrat bez předchozího řádného vyčištění může vést k nahromadění částic, které se v průběhu času vytvrdí a ovlivní bezproblémové fungování Vašich garážových vrat.

Namísto uspěchaného mazání garážových vrat při jejich zasekávání, nebo když jsou hlučná, byste měli nejprve důkladně vyčistit vedení garážových vrat. Jediné, co je zapotřebí, je otření vnitřku vodících kolejí garážových vrat čistou vlhkou utěrkou. Jakmile je vnitřek vodících kolejí čistý, otřete ji suchou látkou a naneste mazivo. Pokud potřebujete řešení, abyste se zbavili lepivých zbytků, které zůstaly na vedení garážových vrat, můžete použít pro vyčištění přípravek WD-40. WD40 je ideální přípravek pro mazání garážových vrat.

2.      Instalace těsnění proti povětrnostním vlivům

Pokud hledáte úsporu energie, instalace těsnění v garážových vratech je skvělou volbou, které také zabrání vniknutí vlhkosti do garáže, takže udržuje vnitřek garáže bezpečný a zdravý. Těsnění proti povětrnostním vlivům by pro jejich efektivní fungování měla být použita na spodní straně garážových vrat, na rámu vrat a mezi panely garážových vrat.

3.      Seřízení senzorů garážových vrat

Senzory garážových vrat jsou důležitou součástí, potřebnou pro správné fungování garážových vrat. Jedním z důvodů, proč nemusí pracovat správně, je jejich vyosení a potřebují tedy vyrovnat. Vše, co musíte udělat pro jejich opětovné vyrovnání, je jemně je zatlačit správným směrem do správné polohy. Musí být proti sobě, aby byly ve správné pozici. Pokud nejsou zarovnány správně, uvidíte blikající světla, což je indikátor, že potřebují vyrovnat. Jakmile jsou správně zarovnány a správně umístěny, uvidíte, jak blikající světla nahradí nepřerušované světlo.

4.      Resetování otvírače garážových vrat

Pokud se garážová vrata zavřou na krátkou dobu před automatickým otevřením, nebo pokud se zastaví dříve, než se dostanou do spodní úvratě, je třeba resetovat otvírač garážových vrat. Každá garážová vrata mají specifické pokyny pro resetování, avšak základní kroky, které je třeba dodržet, jsou tyto:

  • vypněte napájení garážových vrat
  • počkejte 10 vteřin
  • zapněte napájení

Po opětovném zapnutí dveří stiskněte tlačítko se šipkou dolů, dokud dveře garáže nedosáhnou spodní úvratě a úplně se zavřou.

5.      Správné namazání hlučných garážových vrat

Jednou z nejdůležitějších věcí pro správné a efektivní fungování Vašich garážových vrat je jejich správné namazání, které zamezí skřípavému hluku při otevírání nebo zavírání garážových vrat. Mazání zajišťuje hladké a bezproblémové fungování. Pro namazání garážových vrat je nejlepší volbou použití maziva pro garážová vrata, které funguje zejména dobře pro části garážových vrat, jako jsou řetězová lišta, kovové válečky, kuličková ložiska, závěsy, hřídele, uzávěry, zámek a ramenní tyč. Prostředek WD-40 Multi-Use-Product jako mazivo pro garážová vrata je pro tento účel ideální. Nejen, že garážová vrata namaže správným způsobem, ale poskytne jim také ochranu proti vlhkosti, která vede ke korozi.

Pokud jde o nejlepší mazivo pro garážová vrata, nic se nevyrovná prostředku WD-40. Jedná se již více než 60 let o nejlepší volbu pro mazání garážových vrat, která je udržuje ve špičkovém stavu. Prostředek je široce používán, protože neposkytuje garážovým vratům pouze mazání, ale také pomáhá předcházet tvorbě rzi a vzniku koroze. Umí také odolávat teplu a chladu, což je ideální pro mazání garážových vrat. Také negumovatí a nepřitahuje prach jako motorový olej nebo maziva pro mechanické díly.

Zde jsou uvedeny díly, které jsou určeny pro nástřik přípravkem WD-40 Multi-Use-Product:

  • Pružiny: Přípravek WD-40 nastříkejte v dostatečném množství na všechny pružiny. Ujistěte se, zda jsou pokryté a ne nemočené.
  • Závěsy: Namažte body, kde se závěsy otáčejí. Ujistěte se však, že mazivo nenanášíte na plastové závěsy, protože ty mohou degradovat.
  • Válečky: Naneste důkladně přípravek WD-40, jakožto mazivo pro garážová vrata, na válečky garážových vrat.
  • Zámky: Pokud máte potíže při otevírání a zavírání, zámky zcela pokryjte mazivem