Železo je kov, který má nespočet praktických aplikací. Obvykle se používá při stavbě budov. Vzhledem k tomu, že je pevné a tvárné, může být také použito pro dekorativní účely. Železné mříže jsou estetickým prvkem mnoha domů a také poskytují bezpečnost.

Železo má však jednu obrovskou slabost, a tou je koroze. Železo je k rezivění extrémně náchylné a neexistují žádná opatření, která by rezivění úplně eliminovala. Doba potřebná pro to, aby jakákoli železná struktura zrezavěla, závisí na druhu používaného železa.

Nerezová ocel a hliník odolají korozi déle. To je způsobeno skutečností, že rez, která se vytvořila, pokrývá materiál. Samotná ocel je však náchylná k rychlejšímu zrezavění. Trvá jen jeden nebo dva dny na jakékoliv konstrukci vyrobené z oceli a umístěné na volném prostranství, aby začala rezavět.

Rez je oxid železa a je výsledkem reakce mezi železem a okolní vlhkostí. Koroze se může rychle šířit, a pokud není ošetřena, může způsobit, že se veškeré železo v dané struktuře zcela rozpadne. Rez může být odstraněna, ale odstranění je časově náročné – může trvat mnoho hodin.

Proces

Oxid železa lze nalézt na povrchu snadno, protože železo velmi snadno reaguje s kyslíkem. Rezavění ocelových nebo železných konstrukcí je příkladem elektrochemické reakce známé jako koroze. Koroze se vyskytuje při splnění tří podmínek – existence katody, což je kov, který může snadno přijímat elektrony, existence anody, což je kov, který snadno uvolňuje elektrony a existence elektrolytu, ​​kterým je kapalina, která usnadňuje pohyb elektronů. Když koroduje kov, elektrolytická tekutina pomáhá při přenášení kyslíku na anodu. Když se kyslík kombinuje s kovem, uvolní se elektrony. Když elektrony proudí elektrodou ke katodě, mizí kov z anody.

Přeměna železa na oxid železa je korozí. Jak bylo uvedeno výše, jsou nutné tři podmínky: přítomnost železa, kyslíku a vody.

Když voda přichází do kontaktu se železnou konstrukcí, nastávají dvě věci. Voda reaguje s oxidem uhličitým v atmosféře za vzniku kyseliny uhličité, která se stává elektrolytem. Kyselina vede k rozpuštění železa. Stane se také to, že voda, která je přítomna, se rozpadá na kyslík a vodík. Železo a kyslík spolu reagují na oxid železitý. V tomto procesu se elektrony uvolňují a proudí do katody, která může být buď jiným kovem, nebo jinou částí železné struktury.

Chemické sloučeniny, které se nacházejí v mořské vodě nebo v kyselém dešti, nebo ve stříkancích ze zasněžené silnice, která je posypána solí, mají za následek silnější elektrolyty než jen vodu. Proto se při jejich přítomnosti proces rezavění nebo koroze velmi zrychluje. Proto je nezbytné zajistit, aby byl na železné/ocelové konstrukce vystavené atmosféře aplikován a pravidelně udržován přípravek na ochranu proti korozi.

Železné konstrukce mohou být ochráněny proti korozi různými způsoby. Přípravky na ochranu proti korozi obvykle pokrývají železnou konstrukci ochrannou vrstvou, která zabraňuje tomu, aby se korozivní reakce objevila.

Galvanizační povlak

Rezavění lze zabránit pokrytím povrchu železné struktury jiným kovem, který je relativně více reaktivní nebo méně reaktivní s vlhkostí.

Existují dva typy galvanizačních povlaků: anodická ochrana a katodická ochrana

  • Anodická ochrana – Při anodické ochraně je železná konstrukce, která má být chráněna, pokrytá cínem nebo jiným kovem, který je méně reaktivní. Cín je běžným příkladem produktu odolného proti korozi. Cín nereaguje s atmosférickou vlhkostí, takže železná konstrukce, kterou pokrývá, bude v bezpečí, dokud bude cín přítomen. Důvodem, proč se toto nazývá anodická ochrana, je, že v tomto procesu se železná struktura, která má být chráněna, stává anodou.Anodická ochrana se používá při ochraně skladovacích nádrží z uhlíkové oceli. Tyto nádrže se obvykle používají k uchovávání kyseliny sírové a 50% louhu sodného. Katodická ochrana nemůže být v tomto prostředí použita, protože požadavky na proud jsou extrémně vysoké.
  • Katodická ochrana – Nanášení vrstvy zinku na železné konstrukce je běžným příkladem katodické ochrany. Zinek je běžný produkt proti korozi. Tento proces je také znám jako galvanizace. Zinek reaguje s vlhkostí v atmosféře v porovnání se železem více, proto se koroze projeví na zinku. Oxiduje se a vytvoří oxid zinečnatý. Oxid zinečnatý následně působí jako ochranná vrstva pro železo. Důvodem, proč se toto nazývá katodická ochrana, je, že v tomto procesu se železo, které je chráněno, stává katodou.Katodická ochrana se obvykle používá k ochraně ocelových potrubí, které transportují vodu nebo palivo, ohřívací nádrže na vodu, trupy lodí a námořní ropné plošiny.

Modrání

Modrání oceli je další běžný produkt proti korozi. Proces modrání je proto znám jako pasivace. Pasivace je technika, která byla úspěšně použita k prevenci proti korozi. Nicméně není tak účinná jako katodická a anodická ochrana. Je upřednostňována u malých předmětů vyrobených z oceli jako například cínové figurky. Materiál však musí být zcela pokryt olejem, aby byl zcela nepřístupný pro vodu.

Nátěry odolné proti korozi

Barvy, které jsou odolné proti korozi, jsou jako ochrana proti korozi velmi nákladné řešení. Jakákoli barva odolná vůči korozi spolu se základním nátěrem poskytuje okamžitou bariéru mezi vnějším prostředím a železným povrchem. Není příliš dlouhodobá, ale může vydržet při řádné údržbě po velmi dlouhou dobu.

Konzervační olej

Dalším produktem na ochranu proti korozi je konzervační olej. Konzervační olej je materiál na bázi vosku, který chrání železnou konstrukci. Používá se často u lodí a aut.

Okamžitým a účinným způsobem ochrany je použití přípravku WD-40 Multi-Use-Product. Tento přípravek je schopen zajistit ochranu proti korozi.