Koroze je obvykle považována za poslední životní fázi kovových předmětů, pokud jde o jejich používání. Mnoho lidí si myslí, že kov musí korodovat, a tak se snaží rez odstraňovat namísto kroků k zbránění vzniku koroze. Prevence vzniku koroze vyžaduje jen o trochu více proaktivní přístup. Co tedy znamená prevence koroze? Koroze je chemický proces, při kterém se kov redukuje oxidací. Zjednodušeně řečeno, koroze je tvorba sloučenin na povrchu kovu za přítomnosti vzduchu, vody nebo elektrolytu.

Některé kovy jsou náchylnější ke korodování než jiné. Je to kvůli rozdílné míře reaktivity různých kovů. Různé rychlosti reaktivity některých kovů lze použít k ochraně jiných kovů před korozí.

Hliník a zinek korodují rychleji než železo. Proto je lze použít k prevenci koroze železa. Proces ochrany kovu před korozí pokrytím jiným kovem se nazývá galvanizace.

Aby se železo ochránilo před korozí (koroze železa je známá jako reznutí), ponoří se do zinku, který okamžitě reaguje s kyslíkem ve vzduchu a vytváří na povrchu železa tenkou vrstvu. To pomáhá železným prvkům zůstat neporušené a nereagovat s kyslíkem. K tomuto účelu lze také použít hliník. Galvanizace je také známá jako tzv. „obětní povlak“, kdy jeden kov obětuje své vlastní nabité částice, aby chránil druhý kov pod ním.

Jiným způsobem prevence koroze je bariérový povlak

Tento proces je relativně jednodušší než galvanizace, protože není technologický. Vše, co musíte udělat, je natřít barvou kovový povrch, který chcete ochránit, nebo jej potáhnout plastem nebo ošetřit práškovým povlakem, aby volné ionty nereagovaly s kyslíkem.

Smícháním kovů odolných vůči korozi s méně odolnými (vůči oxidaci) kovy, kdy vznikne silná sloučenina, která odolá vlhkosti, je další účinnou metodou pro prevenci vzniku koroze. Výroba slitin odolných vůči korozi je vysoce efektivní, ale také extrémně drahé řešení, což omezuje praktickou použitelnost tohoto procesu.

Další postup používaný pro prevenci před korozí je známý jako katodická ochrana. Koroze nastává, když probíhá reakce mezi nabitými částicemi a kyslíkem. Když chemici používají techniku ​​katodické ochrany, mění aktivní místa na pasivní místa, která vylučují možnost reakce. Laicky řečeno, nabité částice jsou vystaveny akceptorům elektronů, takže spolupracují na vyloučení reakce mezi ionty a kyslíkem.

Pokud nejste odborníkem v chemii, pak je pravděpodobně nejvhodnějším a nejekonomičtějším způsobem, jak inhibovat korozi, bariérový povlak. Koroze výrazně ovlivňuje kovové nástroje a vybavení a zbavení se poškozeného rezavého povrchu může být v dlouhodobém horizontu nákladné. Je po všech stránkách lepší kov ochránit.

Více rad a tipů se dozvíte na našem blogu.