tracking

Prevence proti korozi: Průvodce

Co je to koroze?

Koroze nastává, když materiál degraduje vlivem environmentálních faktorů. Koroze je přírodní proces, který nastává při splnění třech podmínek.

  • přítomnost vlhkosti
  • kovový povrch
  • oxidační činidlo (nazývané také jako akceptor elektronů)

V důsledku tohoto procesu se kov v závislosti na konkrétním materiálu přemění na jednu ze svých solí, tj. oxidy/hydroxidy/sulfidy. Kov je chemicky nestabilní, zatímco jeho sůl je stabilnější. Jednou z nejběžnějších forem koroze je rez. Když železo rezaví, načervenalá šupinatá látka, která vznikla v důsledku korozivního procesu, je oxid železa.     

Účinky na kov

Koroze ovlivňuje kovy mnoha způsoby. Když kovové konstrukce korodují, jejich celistvost je oslabená a stane se náchylnější ke zhroucení. Jakmile koroze začne, může se rychle šířit, proto je nutné být na pozoru a zabránit jí hned, jakmile začne.

Metody prevence proti korozi

Níže uvádíme běžné metody používané pro prevenci proti korozi.

Volba použitého kovu

Jedním z jednoduchých opatření proti korozi je použití kovu odolného proti korozi. Typickými příklady takových kovů jsou hliník a nerezová ocel.

Ochranný nátěr

Úspornou metodou prevence proti korozi je nanesení vrstvy barvy. Barva působí jako bariéra a brání toku elektrochemického náboje, který způsobuje korozi.

Práškové barvy jsou dalším úsporným řešením prevence proti korozi. Nejprve se kov pokryje suchým práškem a následně se kov zahřívá, což způsobí, že se prášek staví s kovem do rovnoměrného povlaku. Různé práškové kompozice, které se používají, jsou polyester, nylon, uretan, epoxid a akryl.

Řízení podmínek prostředí

Koroze je důsledkem chemické reakce mezi kovem a určitými plyny přítomnými v okolním prostředí. Pokud může být přítomnost těchto plynů v prostředí ovlivněna, může být reakce kontrolována. Jednoduchými opatřeními v tomto ohledu je snížení expozice vůči dešti nebo atmosférické vlhkosti. Komplexní opatření by ideálně kontrolovala obsah síry, kyslíku a chloru v okolním prostředí.

Příkladem komplexního opatření je ošetření vody, která je v boilerech na vodu, a to použitím změkčovadel. Změkčovadla odstraňují vápník a hořčík ve vodě, což jsou vysoce reaktivní kovy, které zvyšují možnost vzniku koroze. Kromě toho pomáhají změkčovadla také při řízení obsahu kyslíku a zásaditosti vody.

Ochranné povlaky

Prevence proti korozi může být dosaženo potažením povrchu kovu jiným kovem, který má relativně vyšší nebo nižší potenciál k oxidaci.

Ochranné povlaky rozlišujeme dva druhy: anodová ochrana a katodová ochrana

Anodová ochrana

Při anodové ochraně je povrch, který je třeba chránit, potažen kovem, který je méně reaktivní (např. cín). Cín je například mnohem méně náchylný ke korozi, takže povrch, na který se aplikuje, bude chráněn tak dlouho, dokud na něm bude povlak. Důvod, proč se této ochraně říká anodová, je ten, že v tomto procesu se kovový povrch, který má být chráněn, stává anodou.

Anodová ochrana se používá k ochraně skladovacích nádrží vyrobených z uhlíkové oceli, které se používají k ukládání padesáti procentní žíravé sody a kyseliny sírové. V takovém prostředí nemůže být použita katodová ochrana, protože by stávající požadavky byly extrémně vysoké.

Katodová ochrana

Aplikace vrstvy zinku na povrch železné slitiny je běžným příkladem katodové ochrany. Tento proces se také nazývá galvanizace. Vzhledem k tomu, že zinek je reaktivnější než ocel, bude korodovat. Oxiduje, což vede k tomu, že se zabrání korozi oceli. Důvodem, proč se tato ochrana nazývá katodová, je to, že v tomto procesu se kovový povrch, který má být chráněn, stává katodou.

Katodová ochrana se často používá k ochraně ocelových potrubí pro palivo nebo vodu, lodní trupy, nádrže ohřívače vody a námořní ropné plošiny.

Přizpůsobení designu

Pasivní opatření prevence proti korozi je navrhování konstrukcí způsobem, který zabraňuje korozi a v důsledku toho zvyšuje životnost a trvanlivost všech antikorozních povlaků. V ideálním případě by měly být konstrukce navrženy tak, aby zabraňovaly zachycování vody a prachu, usnadňovaly proudění vzduchu a vyhýbaly se vzniku štěrbin. V neposlední řadě by konstrukce měly umožňovat přístup pro provádění pravidelné údržby.

Inhibitory koroze

Dalším způsobem protikorozní ochrany je použití inhibitorů koroze. Jedná se o chemikálie, které reagují buď s kovovým povrchem, nebo s plyny v okolí, aby „potlačily“ chemické reakce, které způsobují korozi. Inhibitory se používají k ošetření kovového povrchu v podobě ochranného filmu. Existují dvě formy, jakými lze inhibiční chemikálie aplikovat. Mohou být smíchány s vhodným rozpouštědlem a výsledný roztok se následně nanáší na povrch. Nebo za použitím běžných disperzních technik mohou být použity jako ochranný nátěr. Proces, kterým se aplikují inhibitory koroze, se nazývá pasivace.

Pasivace

Při tomto procesu se používá ochranný materiál (obvykle nějaký druh oxidu kovu), který poskytuje vrstvu na kovovém povrchu. Tato vrstva je tím, co chrání povrch proti korozi. Mezi faktory, které ovlivňují tvorbu vrstvy, patří okolní teplota, pH a chemické složení okolního prostředí. Jednou z dalších výhod tohoto procesu je, že se na konstrukci, kde se tato vrstva aplikuje, vytvoří postupně patina. Výsledkem je, že konstrukce se časem stává atraktivnější. To je něco, co lze vidět na měděných střechách. Dalším příkladem procesu pasivace je barva sochy Svobody. Patina, která je modrozelené barvy, se vytvořila nad konstrukcí a působí jako bariéra proti korozi mědi pod ní. Inhibitory koroze se obvykle používají v chemických výrobních závodech, ropných rafinériích a závodech na úpravu vody.

Okamžitým krokem, který můžete podniknout, je použití přípravku WD-40 Multi-Use-Product. Sprej je schopen chránit kovové části po určitou dobu, jsou-li vystaveny okolnímu prostředí a ještě déle, pokud se předmět nachází v interiéru. Přípravek WD-40 je doporučeno nanášet opakovaně v pravidelných intervalech.

Odmítnutí odpovědnosti

Znázorněné a popsané použití pro víceúčelové produkty WD-40 byly poskytnuty společnosti WD-40 samotnými uživateli. Tato použití nebyla testována společností WD-40 a nestanovují doporučení společnosti WD-40, jak produkty užívat. Při každém použití produktu WD-40 by měl být brán v potaz selský rozum. Vždy se řiďte instrukcemi a berte na vědomí varování na obale.

Kontaktujte nás

AutoMax Group s.r.o. K Hájům 1233/2 155 00 Praha 5, Česká Republika www.automax-group.com/cz

© 2020 WD-40 Company