tracking

Jak se zbavit rzi

Rez je produkt reakce železa s kyslíkem. Takže chemicky je rez jen oxid železa. Nicméně pokud se na vozidle, hračce, šperku nebo jiném kovovém předmětu objeví byť jen pouze náznak rzi, není to pěkný pohled.

Účinky rezu se neomezují pouze na vizuální znehodnocení kovu. Pokud zůstane rez neošetřená, můžete si být jisti, že její nevzhlednost bude to nejmenší, protože Vaše kovové předměty budou doslova rozežrány.

To znamená, že kdykoli objevíte rez na nějakém z Vašich kovových předmětů, je důležité se této rzi okamžitě zbavit. Dali jsme dohromady seznam metod, které lze použít k odstranění rzi:

Ocet

Kyselina octová je jedním z nejlepších prostředků na odstraňování rzi a funguje nejlépe, pokud jsou zrezivělé plochy malé a lze je snadno odstranit. Například, pokud se na hřebíku objeví rez, můžete jej ošetřit vložením do láhve s bílým octem – v dostatečném množství, aby byl hřebík zcela ponořen. Po ponoření intenzivně láhev protřepte. Nechte hřebík ponořený v octu alespoň na jeden den. Poté jej vyjměte z láhve a měl by být jako nový. Pokud tomu tak není, zkuste jej ponořit do octa na delší dobu.

Citronová šťáva a sůl

Víte, jaká je další nejlepší alternativa ke kyselině octové, pokud jde o odstraňování rzi? Je to samozřejmě kyselina citronová. A není lepší způsob pro ošetření kovových dílů, které nelze snadno demontovat, než na ně použít citron a sůl. Nasypte sůl na zrezivělý povrch, dokud není důkladně pokryt. Pak na posolený povrch vymačkejte citron. Nechte směs působit po dobu dvou nebo tří hodin.

Teď je na čase, abyste odstranili rez. Je lepší použít kůru citronu, který jste před několika hodinami vymačkali, protože kůra citronu nepoškodí kov, který se snažíte ochránit.

Existuje mnohem více možností použití toaletních potřeb, než si myslíte

Pokud trik s citronem nefungoval, nebo právě nemáte žádné citrony, zkuste použít jedlou sodu. Vložte do misky trochu jedné sody a přidávejte vodu, dokud se netvoří pasta. Pasta musí být dostatečně hustá, aby netekla, ale neměla by být zase hrudkovitá. Po vyrobení pasty ji naneste na zrezivělý povrch a nechte několik hodin působit. Poté použijte zubní kartáček – nikoliv ten, který používáte, ale nějaký starý – protože jej budete potřebovat k odstranění rezu. Po dokončení zjistíte, že rezavé místo je opět jako nové.

Pro dobré výsledky nebo pro štěrbiny, kam se zubní kartáček nedostane, použijte přípravek WD-40 Specialist Penetrant Spray, který Vám pomůže. Dostane se hlouběji do zrezivělých štěrbin a zkorodovaných závitů. Spolehlivě uvolní vazby, které drží zkorodované části dohromady. 

Zkuste rez oškrábat

Pokud žádná z výše uvedených metod nefunguje nebo pokud je zrezivělá oblast příliš velká, můžete se pokusit odstranit rez ručním oškrábáním. Rez lze oškrábáním odstranit, ale budete potřebovat škrabku. Rozhodnutí použít škrabku je závislé na konkrétní situaci, snažte se nepoškodit povrch více, než to udělala rez.

Když nic nefunguje

Někdy je rez taková, že ji nelze odstranit použitím měkčích brusných přípravků, jako je například smirkový papír. Chcete-li chránit své věci před poškozením něčím podobným jako je šroubovák, můžete použít WD-40, tím se zbavíte rzi a současně ochráníte svůj majetek:

  1. Naneste na zrezivělý povrch přípravek WD-40 tak, aby byla ošetřovaná oblast zcela pokryta přípravkem. Nechte působit alespoň deset minut.
  2. Poté, co přípravek WD-40 rez změkčil, vezměte drátěný kartáč a pečlivě odstraňte rez z povrchu a snažte se zbavit většiny koroze. Pokračujte pouze do té doby, dokud rez půjde odstranit.
  3. Opětovně naneste na povrch přípravek WD-40 a ponechte působit asi deset minut.
  4. Tentokrát použijte smirkový papír pro odstranění rzi. Smirkový papír může mít různou zrnitost, samozřejmě v závislosti na závažnosti rzi. Dbejte, abyste odstranili tolik rezu, kolik tímto způsobem odstranit lze.
  5. Znovu naneste přípravek WD-40 na oblasti, kde stále zůstává rez a tentokrát plochu vydrhněte například ocelovou vatou, aby byly jednou provždy odstraněny i ty nejmenší zbytky rzi.
  6. Znovu naneste na povrch přípravek WD-40, tentokrát proto, aby vytvořil ochrannou vrstvu na povrchu a v budoucnu se již netvořila rez.

Je důležité se rzi zbavit co nejrychleji. Dokud rez existuje, bude neustále požírat čistý kov, na kterém se nachází. Existuje mnoho opatření, která můžete použít k boji proti rzi.

Odmítnutí odpovědnosti

Znázorněné a popsané použití pro víceúčelové produkty WD-40 byly poskytnuty společnosti WD-40 samotnými uživateli. Tato použití nebyla testována společností WD-40 a nestanovují doporučení společnosti WD-40, jak produkty užívat. Při každém použití produktu WD-40 by měl být brán v potaz selský rozum. Vždy se řiďte instrukcemi a berte na vědomí varování na obale.

Kontaktujte nás

AutoMax Group s.r.o. K Hájům 1233/2 155 00 Praha 5, Česká Republika www.automax-group.com/cz

© 2020 WD-40 Company