tracking

POUŽITÍ ZNAČKY WD-40® & OCHRANNÉ ZNÁMKY

POUŽITÍ ZNAČKY

Mnohé příklady použití výrobků WD-40® Multi-Use Product, WD-40® Specialist®, WD-40® Specialist® Motorbike a WD-40 BIKE® popsané na těchto stránkách poskytli společnosti WD-40 koncoví uživatelé těchto produktů, a tudíž nepředstavují použití doporučené nebo navrhované společností WD-40.

Tyto příklady použití nebyly testovány ve společnosti WD-40.

Při každém použití výrobků společnosti WD-40® by spotřebitelé měli používat zdravý rozum.

Vždy dodržujte pokyny a věnujte pozornost všem upozorněním uvedeným na obalu.

OCHRANNÉ ZNÁMKY

WD-40“ je registrovaná ochranná známka. „Multi-Use Product“ je kategorie výrobků. Pro jednoduchost se na těchto stránkách WD-40® Multi-Use Product někdy zkracuje na WD-40®

 

Kontaktujte nás

AutoMax Group s.r.o. K Hájům 1233/2 155 00 Praha 5, Česká Republika www.automax-group.com/cz

© 2021 WD-40 Company